twoje konto   |   wykup dostęp   |   kontakt   |   o nas
POKAŻ OGŁOSZENIA
DODAJ OGŁOSZENIE
SZUKAJ OGŁOSZEŃ
NOTATNIK OGŁOSZEŃ

Regulamin

 1. Realizacja zgłaszanych do publikacji ogłoszeń następuje na podstawie niniejszego regulaminu
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych ogłoszeń. Złożenie zamówienia opublikowania ogłoszenia w Gazecie Bezpłatnych Ogłoszeń Pośrednik jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Ogłoszenia drobne są ogłoszeniami pełnoletnich osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i są zamieszczane bezpłatnie. Mogą zawierać maksymalnie do 200 znaków. Znaki interpunkcyjne czy spacje również traktowane są jako osobne znaki.
 4. Każde ogłoszenie drobne przyjmowane jest do najbliższego wydania gazety Pośrednik i jest zamieszczane w odpowiednim dziale.
 5. Ogłoszenia drobne przyjmowane są:
  1. na oryginalnych kuponach Gazety Bezpłatnych Ogłoszeń Pośrednik, które po wypełnieniu należy wrzucić do jednej z naszych skrzynek (adresy w dziale jak zamieścić ogłoszenie),
  2. bezpośrednio w Biurze Ogłoszeń Gazety Bezpłatnych Ogłoszeń Pośrednik - na oryginalnych kuponach,
  3. drogą pocztową na oryginalnych kuponach,
  4. telefonicznie - ogłoszenia do danego działu.
  5. drogą internetową www.gazeta-posrednik.pl
  6. SMS-em, zgodnie z instrukcją zamieszczania ogłoszeń przy pomocy SMS-ów, dostępną w gazecie Pośrednik, usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.
 6. Ogłoszenia od osób fizycznych, bądź prawnych prowadzących działalność gospodarczą są płatne. Płatnymi ogłoszeniami są również ogłoszenia zawierające cechy reklamowe, bądź wskazujące na to, iż handlowanie danym asortymentem towaru stanowi źródło zarobkowania tego podmiotu.
 7. Ogłoszenia ofertowe tj. z zachowaniem anonimowości są bezpłatne.
  Za gromadzenie ofert pobierana jest opłata w wysokości 10 zł brutto. Odpowiedzi należy odbierać osobiście ( za okazaniem dowodu tożsamości) w biurze ogłoszeń w ciągu miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia.
 8. Ogłoszenie w przypadku sprzedaży lub najmu musi zawierać cenę.
 9. W zamieszczanych ogłoszeniach nie stosujemy zwrotów:
  • tanio
  • pilnie
  • okazyjnie
 10. Nie zamieszczamy ogłoszeń, w których zainteresowany przesyła informacje:
 11. tylko za zaliczeniem pocztowym,
 12. koperta + znaczek,
 13. koperta zwrotna.
 14. Nie zamieszczamy ogłoszeń, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawnictwa nośników informacji.
 15. Ogłoszenia dodane przez Internet zarówno na stronę serwisu www.gazeta-posrednik.pl jak i do Gazety Bezpłatnych Ogłoszeń "Pośrednik" nie mogą zawierać w polu treść danych teleadresowych, takich jak: numer telefonu, adres strony www, adres e-mail, numer komunikatora internetowego. Dane te należy zamieszczać w wyznaczonych polach formularza przyjmowania ogłoszeń. Redakcja Gazety Bezpłatnych Ogłoszeń "Pośrednik" zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia, które nie będzie spełniało powyższych warunków.
 16. Redakcja Gazety Bezpłatnych Ogłoszeń "Pośrednik" zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia ogłoszeń w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem gazety.
 17. Zamieszczane ogłoszenia muszą być zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 18. o treści naruszających: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanej z dyskryminacją rasową;
 19. zawierających treść karalną;
 20. zawierających twierdzenia podważające fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;
 21. godzących w dobra osobiste osób trzecich, w tym także typu: za długi... nie odpowiadam;
 22. dotyczących:
  1. środków odurzających i psychotropowych;
  2. przedmiotów, których wprowadzanie do obrotu jest prawnie zabronione;
  3. napojów alkoholowych;
  4. wyrobów tytoniowych;
  5. gier losowych, zakładów wzajemnych - gry cylindryczne, gry w karty, gier na automatach losowych, totalizatorów, piramidek finansowych, łańcuszków szczęścia, zarabianie przez Internet, wróżb, obligacji;
  6. leków i środków farmaceutycznych;
  7. oprogramowania komputerowego bez informacji o jego legalności;
 23. nie umieszczamy ogłoszeń informujących o handlu akcjami;
 24. nie umieszczamy ogłoszeń dotyczących spotkań i wykładów organizowanych przez różnego rodzaju grupy religijne.
 25. Wydawca zastrzega sobie prawo niedrukowania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
 26. W wypadku stwierdzenia, iż przedstawiona do publikacji treść ogłoszenia nie jest zgodna ze wskazanymi warunkami, Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia lub jego usunięcia z druku.
 27. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły produkcję i dystrybucję Gazety Bezpłatnych Ogłoszeń "Pośrednik".
 28. Wydawca nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku umieszczenia na łamach gazety ogłoszenia.
 29. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.
 30. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania przeredagowywania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy druku bez podawania przyczyny. Redakcja nie zapewnia także stałego układu graficznego opublikowanego ogłoszenia.
 31. Kupony i faksy są niszczone w terminie 1 tygodnia od ukazania się anonsu. Ogłoszenia z automatycznej sekretarki zostają skasowane po ich odsłuchaniu i przyjęciu do emisji. Zdjęcia podawane do ogłoszeń można odbierać w ciągu 2 tygodni po ukazaniu się ogłoszenia, później są niszczone.
 32. Ogłoszenia, które ukażą się na łamach Gazety Bezpłatnych Ogłoszeń Pośrednik zamieszczone zostaną automatycznie również w Internetowej Bazie Ogłoszeń znajdującej się pod adresem www.gazeta-posrednik.pl
 33. Każde zamówienie anonsu oznacza akceptację warunków przyjmowania ogłoszeń.

 


Strony WWW dla firm Strony Internetowe WWW